Privacy beleid

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05 mei 2021.

Interiorboost interieur ontwerpstudio, gevestigd aan De Driehoek 10, 8094PZ Hattemerbroek, is verantwoordelijk voor jouw privacy en de verweking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze neemt Interiorboost uiterst serieus.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Interiorboost. Je dient je ervan bewust te zijn dat Interiorboost niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Interiorboost respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:

www.interiorboost.nlinfo@interiorboost.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Interiorboost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt  om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server of die van een derde partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–    Voor- en achternaam

–    Adresgegevens

–    Telefoonnummers

–    E-mailadres

–    Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dat contact met ons op via info@interiorboost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Interiorboost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–    Het afhandelen van uw betaling

–    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–    Interiorboost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Communicatie

Wanneer er een e-mail of ander bericht naar Interiorboost wordt verzonden, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. In sommige gevallen kan Interiorboost je naar jouw persoonlijke gegevens vragen wanneer die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om de vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Interiorboost neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Interiorboost) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Interiorboost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Personalia: 7 jaar, voldoen aan de verplichtingen richting de belastingdienst

Adresgegevens: 7 jaar, voldoen aan de verplichtingen richting de belastingdienst.

E-mailadres: 1 jaar, verzenden van nieuwsbrieven en overige informatie

Wijzigingen van het privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van Interiorboost, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is om die reden raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Interiorboost verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Interiorboost blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Interiorboost gebruikt functionele en anonieme analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Interiorboost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verweking van uw persoonsgegevens door Interiorboost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegeven s of verzoek sturen naar info@interiorboost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Interiorboost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

Vragen en/of feedback

Interiorboost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Verder controleert Interiorboost met regelmaat of er voldaan wordt aan dit privacybeleid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of u vragen heeft over dit privacybeleid neem dan contact op via: info@interiorboost.nl